bgenfrdeites

ЗА ПРОЕКТА

Клъстерът изпълнява проект : „Подкрепа за организационно-административното развитие на Клъстер „Информационни и комуникационни технологии – Благоевград”, ДБФП №BG16RFOP002-2.009-0017-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Главна цел на проекта е изграждане и организационно-административното укрепване на Клъстер „ИКТ – Благоевград“ в подкрепа на увеличаване на конкурентоспособността, бизнес развитието и научноизследователския потенциал на членовете на Клъстера и на обединението като цяло.

 

 

 

Обща стойност на проекта:  448 781 лева, от които:

Безвъзмездна финансова помощ / Финансов инструмент: 359 024.80 лева

в т.ч. 305 171.08 лева европейско финансиране

и 53 853.72 лева национално съфинансиране.

Съфинансиране от бенефициента : 89 756.20 лева.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

15 May 2019
15 May 2019
11 May 2019

КОНТАКТИ

СОФИЯ 1000, р-н „ТРИАДИЦА“, ул. „ЦАР АСЕН“ № 5

БЛАГОЕВГРАД 2700, ул. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ № 1

Тел. +359 878150170

e-mail:  bdeliverski@gmail.com

© 2018 ICT CLUSTER BLAGOEVGRAD. All Rights Reserved.

ТЪРСЕНЕ

Web Analytics