bgenfrdeites

ЧЛЕНСТВО

Членовете на клъстера са разделени на четири категории: основен бизнес, поддържащ бизнес, пряка инфраструктура и косвена структура.

 

 

Основен бизнес –  

Фирмите, които са водещи участници в клъстера и реализират голяма част от приходите си от клиенти, които са извън границите на клъстера.

 

Поддържащ бизнес –  

Фирмите и техните услуги, които са в подкрепа на основната дейност. Тези фирми са тясно профилирани и се намират в сърцевината на клъстера.

 

Пряка инфраструктура –  

Клъстерът се характеризира с висока степен на взаимодействие с публичния сектор и местната власт, чрез участието в него на община Благоевград, Югозападен университет "Неофит Рилски", Институт по математика и информатика при БАН и други чуждестранни научни институти.

 

Косвена инфраструктура –  

Добре изградени комуникационни връзки и бази данни между всички членове на клъстера.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

15 May 2019
15 May 2019
11 May 2019

КОНТАКТИ

СОФИЯ 1000, р-н „ТРИАДИЦА“, ул. „ЦАР АСЕН“ № 5

БЛАГОЕВГРАД 2700, ул. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ № 1

Тел. +359 878150170

e-mail:  bdeliverski@gmail.com

© 2018 ICT CLUSTER BLAGOEVGRAD. All Rights Reserved.

ТЪРСЕНЕ

Web Analytics