bgenfrdeites

КЛЪСТЕР ИКТ-БЛАГОЕВГРАД

МИСИЯ

Постигане на микс от бизнес-консултантски услуги 
Тясно профилирани специалисти 
Изключителни познания на Европейските и международни практики 
Привличане на международни партньори
Популяризиране на клъстера в световен мащаб

ЦЕЛИ

Да изгради силно административно звено за развитие на дейността
Да събере екип от професионалисти 
Ефективно концентриране на ресурси за подобряване на
конкурентоспособността
Разширяване на спектъра от възможности на всеки отделен участник в клъстера

Ние изграждаме нашите продукти, за да представим нашите ценности


Успешният клъстер е:


Коопериране за постигане на общи цели

Клъстерът помага на отделните фирми да се трансформират във високо-функционираща система, за постигане на резултати, които
не биха били възможни на индивидуално ниво.

Бизнес мрежи

Ключов компонент на всеки успешен клъстер е интензивното
(формално и неформално) сътрудничество между членовете,
дори и конкуренти.

Работа в екип –
Това е основата на система за изграждане на иновации.
Степента на свързаност между представителите на
научните среди и бизнес сектора, е ключов показател за измерване на
функционалност и иновативен подход.

Свързване и синхронизиране на всички елементи –
Ефективен подход в процеса на изграждане на клъстера е свързване на
отделните елементи в иновационна система, както и синхронизирането на частния и публичния сектор.

ПРОЕКТ
БАН
Image
БАССКОМ
Image
ДАЕУ
Image
БАА
Image
ВУ
Image
БАИТ
bait
ИКТ КЛЪСТЕР
Image
КОМПАРЕКС
Image

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

08 February 2021
15 May 2019
15 May 2019

КОНТАКТИ

СОФИЯ 1000, р-н „ТРИАДИЦА“, ул. „ЦАР АСЕН“ № 5

БЛАГОЕВГРАД 2700, ул. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ № 1

Тел. +359 878150170

e-mail:  bdeliverski@gmail.com

© 2018 ICT CLUSTER BLAGOEVGRAD. All Rights Reserved.

ТЪРСЕНЕ

Web Analytics